آخرین اخبار : 

آذر ۱۳۹۳

مانور سمونت در درمان BPPV

مانور Semont در سال 1998 توسط آقاي Semont ، مانور درماني Liberatory معرفي شد. اين مانور بر اساس تئوري رسوبات کوپولا است. بر اساس اين تئوري اگر حركات شديد بدني براي ...

مانور درمانی سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی

مانور Epley  مانور جابجائی رسوبات کانال آقاي Epley در سال 1992، براي اولين بار يافته هاي خود را در مورد مانور CRM منتشر كرد. مانور CRM با لرزاننده  انجام ميشد و پس ...