آخرین اخبار : 

مشکلات زبان

 

زبان جغرافیایی : نام دیگر این بیماری گلوسیت مهاجر است . در این بیماری بطور متناوب ( وجه تسمیه مهاجر ) مناطقی از سطح دورسال زبان دچار ارتشاح لکوسیتی ( التهاب واقعی ) و از دست دادن پاپی ها می شود . این نواحی نمای قرمز رنگ و ملتهب به خود می گیرند . اکثر این بیماران بدون علامت هستند و نیازی به درمان ندارند .


زبان مودار: دراین حالت پاپیلاهای نخی شکل ، طویل شده ، نمای مودار به سطح دورسال زبان می دهند . پیگمانتاسیون بعلت ارگانیسم های اضافه شده می باشد . غالبا“ اپی تلیوم سطحی ملتهب است . به نظر می رسد عدم رعایت بهداشت دهان و سیگار کشیدن ، زمینه ساز این بیماری هستند . در کراتین این پاپیلاها ، ارگانیسم های مخمری یافت شده است . جهت درمان روشهایی نظیر مسواک زدن سطح زبان و یا استفاده از محلولهای اکسیدان بکار رفته که هیچکدام کاملا“ موثر نبوده است .


استوماتیت نیکوتینی : در این حالت منافذ غدد بزاقی فرعی موجود در کام سخت ملتهب می شود . ادم موجب نافدار شدن این منافذ می شود . در افرادی که سابقه طولانی مصرف سیگار دارند ، تمام مخاط کام نمایی سفدی تر از معمول دارد . به نظر می رسد علت این امر هیپرکراتوز باشد . ترک سیگار موجب بهبودی رنگ کام می شود ، اما همیشه بهبودی کامل نیست .

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

http://www.entiran.com/persian/?page_id=254