آخرین اخبار : 

انیمشن نحوه انجام تراکئوتومی

برای دانلود  انیمیشن نحوه انجام باز کردن راه هوایی در موارد اورژانس از لینک ذیل استفاده کنید

لینک دانلود

تذکر مهم

این آموزش ها مختص همکاران پزشک است، بهیچ وجه افراد عادی مجاز به انجام آن نیستند