آخرین اخبار : 

رویدادهای علمی

کارگاه تشریح پیشرفته استخوان تمپورال ۲۵ تا ۲۷ آذر ماه ۹۴
بیمارستان امیراعلم تهران
تلفن تماس:۰۲۱۶۶۷۰۳۰۳۷

 

کنفرانس ماهانه گوش و حلق و بینی

موضوع آندوسکپی گوش، ۳ دیماه ۹۴

بیمارستان  امیراعلم، ساعت ۹ صبح