آخرین اخبار : 

منونوکلئوز عفونی

مونو نوکلئوز عفونی (Infectious mononucleosis) یا بیماری بوسه (kissing disease) یک بیماری ویروسی (عامل آنEBV) است که از طریق دهانی منتقل شده و بیمار علائم شبیه آنفلوآنزا (تب، خستگی و…) دارد.

عامل بیماری اپشتین بار ویروس Epstein–Barr virus (EBV) از گروه هرپس ویریده‌ها است. بیش از نود درصد افراد بالای چهل سال نسبت به این بیماری ایمنی اکتسابی کسب می‌کنند لذا بیماری اغلب در کودکان و نوجوانان مشاهده می‌شود.

راه انتقال بیماری تماس دهانی و تنفسی است. علائم اصلی بیماری تب، خستگی، تورم غدد بزاقی، گلودرد، سردرد و بزرگی طحال یا کبد است. البته نیمی از افراد آلوده شده به ویروس EBV هرچند ایمنی نسبت به بیماری را پیدا می‌کنند ولی علائمی از بیماری واضح ندارند.

بیماری خود محدودشونده است و اغلب بیماران نیاز به درمان خاصی ندارند. دعلائم بیماری طی چند هفته کاملاً از بین می‌رود.

 

درمان علامتی است، درمان آنتی بیوتیک موثر نیست

کورتون در موارد اورژانس راه هوایی ممکن است استفاده شود

درمان ضد ویروس تاثیر بارز نداشته است

حتما باید از ورزش های برخوردی مثل کاراته و تکواندو پرهیز شود بدلیل خطر پارگی طحال