آخرین اخبار : 

عفونت قارچی گوش

اتومیکوزیس، عفونت قارچی گوش

 

دستکاری گوش بهر صورتی ، باعث افزایش احتمال بروز قارچ گوش خواهد شد. خارش شدید و درد از علائم عفونت قارچی است

بعد از حمام کردن و استخر، برای کاهش احتمال بروز قارچ گوش، با سشوار گوش ها را خشک کنید

گوش پاک کن دشمن گوش است، به هیچ وجه استفاده نشود