آخرین اخبار : 

نتایج جراحی پرده گوش در افراد مسن ( مقالات مختص همکاران متخصص )

 

Otol Neurotol. 2018 Jan;39(1):e34-e38.

Success Rate of Tympanic Membrane Closure in the Elderly Compared to Younger Adults.

Jolink C1, Zwemstra MR, de Wolf MJF, Ebbens FA, van Spronsen E.

مقالات متعددی بر روی نتایج جراحی گوش بر افراد مسن وجود دارد و اغلب نتایج یکسانی دارند. بعنوان نمونه جدیدترین این مقالات امروز ارائه میشود:

 

مقدمه:
با تغییرات دموگرافیک و افزایش طول عمر سن بیماران افزایش یافته است. تعداد افراد مسن کاندید عمل افزایش یافته است.

تخمین زده میشود که در ۲۰۳۰حدود ۳۰% بیماران مراجعه کننده به متخصص ENT افراد بالای ۶۵ سال باشند و در این بیماران ۷۰ % تشخیص ها در حوزه ی اتولوژی خواهد بود.
در اطفال اختلال شیپور استاش بر نتایج عمل گوش تاثیر دارد و قبلا عقیده بر این بود که نتایج میرنگوپلاستی در اطفال ضعیف تر است اما مطالعات اخیر این دیدگاه را رد کرده است. اما در پیران این فرضیه خیلی مطرح نیست. در عوض مشکلات پیران بدلیل بیماریها و داروهای مصرفی انتخاب آنها را برای عمل با چالش روبرو کرده است.

مطالعات زیادی در مورد جراحی گوش در سنین بالا انجام نشده است، قبلا جراحان ENT افراد بالای ۶۰ سال را عمل نمیکردند. زیرا اعتقاد داشتند که عوارض عمل و بیهوشی در آنها زیاد است و احتمال نگرفتن TM پس از جراحی زیاد است.

مطالعه ای که اخیرا انجام شده، نشان داده که عوارض عمل از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد و نیز ریسک پرفوراسیون مجدد در افراد مسن نسبت به جوانان تفاوت بارزی ندارد.

مطالعه ی دیگری در مورد موفقیت عمل میرنگوپلاستی افراد مسن با تعداد محدود در سال ۲۰۱۴ انجام شده اما گروه کنترل نداشته است.
مطالعه ی دیگری نیز وجود دارد که گروه کنترل دارد اما اطلاعات آماری و آنالیز آماری در آن مشخص نیست و نیز بجز نتایج جراحی در مورد روش جراحی و سایر نکات مهم اطلاعاتی نداده است.

وضعیتی بهداشتی و سلامتی در بیماران سن بالا مهم است اما نکته اصلی این است که خود “سن بیمار” اندیکاتوری برای وضعیت سلامتی نیست ( یعنی اینکه نباید بگوییم: هر که مسن تر یعنی از نظر سلامتی اش بدتر است).

اندیکاتور مهم تری در پیران برای بررسی وضعیت سلامتی وجود دارد که آن موضوع “سستی و نحیفی” است ( Frailty).
اما تعریف استانداردی جهانی برای نحیف و سستی وجود ندارد. بیماران نحیف تر دچار عوارض بیشتر شده و احتمال عوارض و مورتالیتی در آنها بالاتر است.
فاکتورهایی باعث افزایش سستی پیران میشود که مهمترین آنها بیماری، داروهای متعدد و وضعیت تغذیه ای است.
تلاش این مقاله بررسی نقش و تاثیر سستی و نحیف بودن افراد پیر بر نتایج میرنگوپلاستی است.

مطالعه بصورت رتروسپکتیو در آمستردام از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ بر روی تمامی بیمارانی بالای ۶۵ سال هستند. تمامی بیماران کلستاتومی و تمامی بیمارانی که پرونده ناقص داشته و اطلاعات عمل ناقص بودند حذف شدند.

در گروه کنترل بیماران ۳۵ تا ۵۵ سال وارد مطالعه شدند. سن کمتر وارد گروه کنترل نشد زیرا تشابه دو گروه بهم می خورد.

موفقیت عمل بهبود Tm و ۶ ماه فالوآپ تعریف شد، تمامی عوارض و مورتالیتی ها که منجر به مداخله شده بود هم بررسی شد. بیماران از نظر وسعت عمل هم سه گروه شدند و با گروه کنترل match شدند. گروهی که تیمپانوپلاستی به تنهایی شدند، گروهی که تیمپانوپلاستی با اوسیکولوپلاستی شدند و گروهی که علاوه بر اینها کانالوپلاستی و ماستوئیدکتومی هم شدند.

نتایج این مطالعه نمایانگر این است که تیمپانوپلاستی در آف آد پیر safe است . ۸۴% موفقیت و ۱۶% عوارض وجود داشت. در مطالعه ی حاضر نحیف بودن بیمار بر اوت کام جراحی تیمپانوپلاستی تاثیری نداشت.

ایرادات مقاله:
۱- بخاطر رتروسپکتیو بودن بعضی اطلاعات وجود نداشته لذا تعدادی از بیماران حذف شده بودند. بخاطر دقت مطالعه مجبور به حذف تعداد زیادی از بیماران شدند.
۲- چون اطلاعات همه ی پرونده ها کامل نبوده لذا فقط ۶ ماه پیگیری انجام شده است. در حالیکه بعضی از مشکلات Tm مدتها بعد رخ میدهد. در همین گروه مطالعه ای بیماری بعد از ۵۴ ماه پارگی مجدد Tm پیدا کرده بوده است.

۳- مجبور بودند پارگی مجدد تیمپان را فقط به عوارض عمل ربط دهند. در حالیکه مشکلات دیگری میتوانست مسبب آن باشد ولی برای حفظ قواعد مقاله و مطالعه این عوارض را فقط به جراحی ربط دادند.

۴- تعداد گروه اصلی ۳۱ و گروه کنترل ۱۳۳ گوش عمل شده بودند. به نظر میرسد مطالعه با تعداد بیشتر ارزشمندتر خواهد بود.

بخاطر وجود این محدودیت ، مجبور به سخت گیری در آمار و اطلاعات داشتند و لذا مطالعه بصورت آینده نگر و با تعداد زیادتر بیمار قطعا نتایج بهتری خواهد داشت

بررسی مقالات مشابه این باور را ایجاد کرد که میتوان با انتخاب دقیق ، افراد پیر را برای جراحی انتخاب کرد زیرا این اعمال جراحی کیفیت زندگی بیمار را بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد

دکتر ربیعی