آخرین اخبار : 

کلیات حنجره

رویان شناسی و اختلالات مادرزادی

حنجره ، نای و ریه ها از یک بیرون زدگی شکمی Foregut رویان تشکیل می شوند . مجرای حلقی حنجره ای در مراحلی از زندگی رویانی مسدود شده مجددا“ کانالیزه می شود . در صورتی که فرایند کانالیزه شدن به خوبی صورت نگیرد ، ممکن است تنگی یا پرده در حنجره بوجود آید . هر انسدادی در حنجره منجر به استریدوز می شود . مواردی که استریدور منحصرا“ دمی باشد معمولا“ اختلال در قسمت سوپراگلوتیک حنجره است و مواردی که استریدور دمی و بازدمی می باشد معمولا“ اختلال در زیر سطح تارهای صوتی قرار دارد . انسدادهای محیطی تر ( برونش ها ) باعث ایجاد ویزینگ می شود . در صورتی که گریه شیرخوار ضعیف است باید به فکر فلج تارهای صوتی بود .

 

لارنگومالاسی

شایعترین بیماری مادرزادی حنجره ( ۹۰% ) لارنگومالاسی می باشد . بیمار، در موارد تیپیک شیرخواری است با استریدور دمی که استریدور او در حالت خوابیده به پشت بسیار شدیدتر از حالت خوابیده به شکم می باشد . علایم آنها کمی بعد از تولد ظاهر شده ، چند هفته طول کشیده و بتدریج بهبود می یابد . نرمی غضروفهای حنجره این بیماران باعث می شود در هنگام دم غضروفها به داخل حنجره کشیده شوند و تنگی و استریدور دمی ایجاد کنند . با سفت شدن تدریجی غضروفها تظاهرات فوق مرتفع می شود . این اختلال بندرت با دیسترس تنفسی ( نیازمند انتوباسیون یا تراکئوتومی ) یا اشکال تغذیه ای همراه است . غالبا“ جهت تائید تشخیص ،‌ نیاز به لارنگوسکوپی مستقیم نیست ، مگر زمانی که استریدور کودک بعد از چند هفته بهبود نیابد ( شکل به دیگر اختلالات مادرزادی حنجره )

 

فلج تارهای صوتی

فلج تارهای صوتی از انظر شیوع دومین بمیاری مادرزادی حنجره می باشد که از ترومای زایمانی ( کشیدگی عصب راجعه حنجره ) ، بعضی بیماریهای CNS یا ناهنجاری آرنولد – کیاری ناشی می شود . در موارد فلج دو طرفه ، معمولا“ کودک گریه نسبتا“ قوی دارد . دیسترس تنفسی بیشتر است ( گاه نیازمند تراکئوتومی ) و ممکن است استریدوز داشته باشد . در فلج یکطرفه معمولا“ کودک صدا و گریه ضعیف یا حتی آفونی دارد ، ولی دیسترس تنفسی در او کمتر است . در بسیاری از موارد درمان لازم نیست . در ناهنجاریها آرنولد کیاری فلج تارهای صوتی معمولا“ با کارگزاری شنت مغزی مرتفع می شود . در صورتی که در دوران نوجوانی و بلوغ بیمار مایل به اصلاح صدای ضعیف خود باشد ، می توان از تزریق اندوسکوپیک تفلون به تارهای صوتی فلج شده استفاده کرد .

 

کیست های حنجره

شایعترین محل کیست های حنجره بخش سوپراگلوتیت حنجره می باشد. این کیست ها نادر بوده ، می توانند باعث تغییر صدا ، استریدور دمی و گاه دیسفاژی شوند . این کیست ها را معمولا” می توان با اکسیزیون اندوسکوپیک یا لیزر درمان نمود . کیست های حنجره گاهی در ارتباط با لنفانژیوم گردنی هستند. لارنگوسل ها که بیرون زدگی مخاط حنجره به گردن ( معمولا“ از طریق غشاء تیروهیوئید ) هستند از کیست های حنجره نادرتر می باشند .

 

پرده های حنجره

این پرده های فیبرو از کانالیزه نشدن مجدد و کامل مجرای حنجره در طی تکامل رویانی ناشی می شوند . اگر این پرده را در موارد انسداد کامل ( آترزی حنجره ) بلافاصله بعد از تولد پاره نکنیم منجر به خفگی نوزاد می شود . در موارد ناکامل که شایع تر است ، پرده معمولا“ در کمیشور قدامی تارهای صوتی حقیقی قرار دارد و باعث دیسترس تنفسی ، استریدور، تغییر کیفیت گریه و حتی آفونی در کودک می شود . این پرده ها را می توان با روشهای اندسکوپیک و لیزری از بین برد.

 

تنگی ساب کلوتیک

کودکان مبتلا به تنگی ساب گلوتیک مادرزادی از بدو تولد استریدور دمی و بازدمی دارند . گاه شدت تنگی به حدی است که انتوباسیون تراشه یا تراکئوتومی لازم می شود . در بسیاری از آنها با افزایش سن و بدون درمان، تنگی مذکور رفع می شود و در مواردی که تنگی باقی می ماند درمان آن از معضلات متخصصین ENT می باشد .

 

همانژیوم های ساب گلوتیک

همانژیوم های ساب گلوتیک معمولا“ در بدو تولد به علت کوچکی استریدور ایجاد نمی کنند ، ولی کم کم بعد از گذشت چندین هفته از تولد باعث ایجاد استریدور دمی و بازدمی می شوند . در کودکانی که استریدور تاخیری دارند باید بدنبال همانژیوم های جلدی گشت ، چرا که با نیمی از موارد همانژیوم های ساب گلوتیک ، همانژیوم جلدی نیز همراه است . بسیاری از آنها با گذشت زمان و بدون درمان پسرفت می کنند و بندرت درمانهای اندوسکوپیک ( لیزری ) لازم می شود . تشخیص به کمک لارنگوسکوپی مستقیم حاصل می شود .

 

شکاف حنجره ای – مروی

این اختلال از بسته نشدن بخشی از دیواره حلقی – نائی رویانی ( از لامینای غضروف کریکوئید تا بین غضروفهای آریتنوئید ) ناشی شده ، باعث گریه ضعیف کودک و علایم آسپیراسیون می شود . درمان آن بستن شکاف به کمک عمل جراحی می باشد .