آخرین اخبار : 

توده های گردنی

نحوه ارزیابی توده های گردنی:

توده های گردنی می توانند مادرزادی ، التهابی یا نئوپلاستیک باشند که شرح حال و معاینه فیزیکی نقش مهمی در تمایز آنها از یکدیگر دارند .

درکودکان عمده توده های گردنی، التهابی و در درجه بعد مادرزادی بوده ، توده های نئوپلاستیک نادر می باشند . ولی در بالغین دقیقا“ عکس حالت فوق وجود دارد. لذا درفرد بالغ یک توده گردنی یک طرفه ، نئوپلاستیک است تا خلاف آن ثابت شود .

این بدخیمی تقریبا“ هیچگاه از ساختمانهای گردنی منشاء نمی گیرد ، لذا بررسی دستگاه تنفسی – گوارشی فوقانی ( شایعترین محل منشاء گرفتن متاستازهای لنفاوی گردن) و پوست سر و صورت لازم است . در مورد توده های گردنی معمولا“ می توان گفت که رشد سریع نشانه توده غیر نئوپلاستیک و رشد آهسته نشانه توده نئوپلاستیک است. موقعیت توده در گردن نیز اهمیت دارد ، چرا که مثلا“ توده ای در محاذات وسط استخوان هیوئید به احتمال زیاد کیست تیروگلوسال است در حالی که توده ای در لترال قسمت میانی گردن می تواند یک آدنوپاتی متاستاتیک یا کیست برانکیال باشد . توده های کروی سایر نواحی گردن معمولا“ آدنوپاتی هستند . با لمس توده می توان حساسیت آن ( به نفع التهابی بودن توده ) ، ضرباندار بودن آن و کیستیک بودن آن ( به نفع خوش خیمی توده) را مشخص کرد . وجود بروئی درسمع توده های گردنی به نفع آنوریسم ، AVM یا تومورهای عروقی می باشد . سپس در بیماران براساس شرح حال و معاینه فیزیکی می توان از سی تی اسکن ، اکوگرافی ، آنژیوگرافی و FNA سود جست . درموارد مشکوک به بدخیمی هرگونه بیوپسی از غدد لنفاوی به غیر از FNA جایز نیست ،‌ چرا که با کاشتن سلولهای سرطانی در زخم جراحی، موربیدیتی و مورتالیتی بیماران را افزایش می دهد.

 

روش درمان بیماریهای غدد لنفاوی گردن:

در عمل دیسکسیون گردن ، غدد لنفاوی ، مجاری لنفاتیک و ساختمانهای مرتبط با عناصر لنفاوی گردن را بر می دارند ( در بیماران مبتلا به سرطانهای دستگاه تنفسی – گوارشی فوقانی یا سر و گردن ) . این عمل به دو روش رادیکال ( شامل برداشتن غدد بزاقی ساب مندیبولار ، عضله SCM و اوموهیوئید ، ورید ژوگولر داخلی و خارجی ، عصب اکسسوری ، غدد لنفاوی و فاشیاها ) و تعدیل شده ( برداشتن غدد لنفاوی و فاشیاها همراه با حفظ سایر عناصر) صورت می گیرد که روش دوم روش محافظه کارانه و فونکسیونل می باشد و برای موارد کمتر پیشرفته بدخیمی ها بکار می رود . گروه اخیر موربیدیتی کمتری داشته و ناراحتی ناشی از فلج عضله تراپزیوس را نیز نخواهند داشت ، ولی باید با پرتودرمانی گردنی همراه شوند تا احتمال موفقیت بیشتری پیدا نمایند . لازم به ذکر است که گاه براساس اندازه و محل تومور اولیه ، علیرغم فقدان آدنوپاتی متاستاتیک قابل لمس ، باید در جهت عمل دیسکسیون گردنی اقدام کرد . در مواردی که غدد لنفاوی قابل لمس نیستند ( متاستاز مخفی ) پرتودرمانی تاثیری برابر با جراحی دارد ، ولی با افزایش اندازه غدد لنفاوی از تاثیر پرتودرمانی کاسته می شود .

neckmass

دیدگاهتان را بنویسید