آخرین اخبار : 

کام

برآمدگی کام : این حالت یک اگزوستوز استخوانی در بخش میانی کام سخت است . توده مذکور غالبا“ منفرد و در خط وسط قرار دارد و قابلیت تبدیل به بدخیمی ندارد . اکسیزیون آن تنها در موارد نیاز به قرار دادن مناسب دندانهای مصنوعی در فک فوقانی صورت می گیرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید