آخرین اخبار : 

گردن

کلیات گردن

 

مشکلات جنینی:

ساختمانهای جنینی که ارگانهای سر و گردن را بوجود می آورند ، سیستم برانکیال می گویند که بیشتر در دهه های دوم تا چهارم عمر دیده می شوند . گاه این بقایا به صورت توده ای است که با پوست یا مخاط رابطه دارد و به آن سینوس برانکیال می گویند . فیستول برانکیال به صورت مجرایی اپی تلیالی ، پوست را به مخاط حلق مرتبط می کند . فیستول و سینوس برانکیال درکودکان شایعتر از بالغین هستند.

فیستول های اولین شکاف برانکیال معمولا“ از سوراخی درمجرای شنوایی خارجی تا پوست قسمت فوقانی گردن ، در موقعیت تحتانی نسبت به زاویه فک تحتانی ادامه دارند ( درهر یک از دو انتها ممکن است فقط به صورت سینوس باشند). مجرای این فیستول ها ارتباط نزدیکی با غده پاروتید و عصب فاسیال دارد. لذا موقع جراحی آنها دیسکسیون عصب فاسیال لازم است . سینوس دومین شکاف برانکیال شایعترین اختلال مادرزادی گردن می باشد که معمولا“ بصورت توده ای در قسمت میانی لترال گردن تظاهر می کند . مجرای داخلی این سینوس به سمت بالا رفته از بین شرائین کاروتید داخلی و خارجی عبور می کند و در صورتی که به صورت فیستول باشد درناحیه لوزه کامی در حلق باز می شود . سینوس سومین شکاف برانکیال ناشایع بوده به صورت توده ای گردنی تظاهر می کند و مسیر مجرای آن از پشت شرایین کاروتید داخلی و خارجی به صورتی صعودی نزولی به سینوس هرمی شکل حلق می رسد . سینوس چهارمین شکاف برانکیال جنبه تئوریک داشته ، در صورت موجود بودن ، باید به قسمت فوقانی مری گردنی باز شود . جهت تسهیل اکسیزیون کامل سینوس ها و فیستول ها، میتوان قبل از عمل جراحی از فیستولوگرافی با ماده حاجب و حین عمل از تزریق رنگ به داخل آنها سود جست.

از دیگر اختلالات مادرزادی گردن کیست مجرای تیروگلوس است که از بقایای جنینی مسیر نزول تیروئید به وجود می آید . این کیست معمولا“ در خط وسط گردن هم سطح غشاء تیروئید قرار دارد ، ولی می تواند در هر طرف خط وسط نیز باشد . معمولا“ در دهه دوم عمر تظاهر می کند ( با بلع به طرف بالا حرکت میکند). این کیست ها تمایل به عفونت راجعه دارند . لذا برداشتن آنها لازم است و برای کاهش احتمال عود باید همراه با کیست ، قسمت مرکزی استخوان هیوئید و بافت های بالای آن تا سوراخ کور زبان را نیز برداشت . قبل از این عمل اثبات وجود بافت طبیعی تیروئید با اسکن تیروئید و آزمایشات عملکرد تیروئید الزامی است .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید