آخرین اخبار : 

شبکه های خونرسان قدامی و خلفی بینی

شبکه های قدامی و خلفی خونرسان به بینی شبکه کسلباخ قدامی و شبکه وودروف خلفی

رینیت وازوموتور

اصطلاح رینیت، به التهاب بینی گفته می‌شود و اصطلاح وازو به معنی عروق است. در این بیماری بدلیل حساسیت اعصاب داخل بینی ، محرک هایی خاص باعث بروز تورم داخل ...

عفونت قارچی گوش

اتومیکوزیس، عفونت قارچی گوش   دستکاری گوش بهر صورتی ، باعث افزایش احتمال بروز قارچ گوش خواهد شد. خارش شدید و درد از علائم عفونت قارچی است بعد از حمام کردن و ...

منونوکلئوز عفونی

مونو نوکلئوز عفونی (Infectious mononucleosis) یا بیماری بوسه (kissing disease) یک بیماری ویروسی (عامل آنEBV) است که از طریق دهانی منتقل شده و بیمار علائم شبیه آنفلوآنزا (تب، خستگی و…) ...

مطالب روزانه

 نمای بستنی قیفی در کات آگزیال سی تی اسکن نرمال تمپورال