آخرین اخبار : 

درمان آنافیلاکسی

آنافیلاکسی تعریف: واکنش سیستمیک شدید تهدید کننده حیات در اثر مواد آلرژن آلرژن های معروف: غذاها بخصوص غذاهای دریایی، ماهی ، مغزها مثل بادام زمینی، تخم مرغ، شیر گاو، داروها بخصوص آنتی ...

کری ناگهانی

کری ناگهانی افت شنوایی  ۳۰ دسی‌بل در بیش از دو فرکانس و در کمتر از سه روز را افت شنوایی ناگهانی گویند از نظر آماری از هر۵۰۰۰ نفر در طی یک سال ...

خوش آمدید

به سایت آموزشی گوش و حلق و بینی خوش آمدید این درگاه برای آموزش عمومی و تخصصی گوش و حلق و بینی و نیز برای اطلاع رسانی از اخبار و راهنمایی ...

تومور گلوموس گوش میانی

بیماران دچار وزوز ضربانی باید از نظر وجود تومور گلوموس بررسی شوند توموری است عروقی و خوش خیم که درون گوش میتواند ایجاد شود و در صورت حجیم شدن میتواند ...

شبکه های خونرسان قدامی و خلفی بینی

شبکه های قدامی و خلفی خونرسان به بینی شبکه کسلباخ قدامی و شبکه وودروف خلفی